04 aprilie 2018

[vechi] Socoteli de Sus


Când se povestește despre istoria calculatoarelor nu puțini încep cu socotitoarea. E o istorie lungă, dar iată-ne la ce nivel am ajuns cu socotelile. Cine ar fi visat atâtea butoane și operații pe secundă în urmă cu sute de ani? E cert că stăm tot mai bine cu socotelile.

Dar cu socotința? Cât de sănătos am ajuns să judecăm? Suntem mai chibzuiți decât atunci când număram bile colorate ca să facem operații simple? Ar trebui, nu-i așa?

Socotelile și socotința arată cine suntem. Că sunt doar două feluri de a socoti, arată Isus când spune despre omul cu judecată care a zidit casa pe stâncă - în contrast cu omul nechibzuit care și-a zidit dărâmarea. Fie semănăm Creatorului și clădim lucruri care dăinuie, fie slujim Mamonei și ne îmbogățim în autoînșelare.

Dumnezeu socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. (Psalmii 147:4) Și se estimează că numărul lor depășește numărul bobițelor de nisip de pe toate plajele lumii. Dar nu numără numai stele. Vă amintiți cum număra împreună cu Avraam oamenii credincioși din Sodoma? Mai mult: Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. (Matei 10:30) Și nu e figură de stil sau glumă: în Daniel 3:27 aflăm că a făcut asta pentru tinerii aruncați în cuptorul arzând (nici perii capului lor nu se pârliseră).

Ne trebuie înțelepciune de Sus. Trebuie să prindem socoteala Cerului. Numărul de operații pe secundă nu spune nimic despre apartenența noastră Acolo. Unul Singur spune pentru fiecare dintre noi fie: i-am socotit lucrul acesta ca neprihănire (Geneza 15:6) sau, altfel: Numărat, numărat, cântărit și împărțit! (Daniel 5:25)

Înțelepciunea strigă pe ulițe… încă...

(26.05.2016, articol scris pentru revista Ultima generație)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu