28 martie 2018

[vechi] Regele cu pumnii plini


„Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt.” (Eclesiastul 4:6)

Născut - ca tine - pentru a fi un om „iubit de Domnul” (2 Samuel 12:24), Solomon a ajuns să primească „o inimă înțeleaptă și pricepută, (...) bogății și slavă” (1 Împărați 3:12-13) de neîntrecut.

„Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. (...) și faima lui se răspândise printre toate neamurile dimprejur. A rostit trei mii de pilde și a alcătuit o mie cinci cântări. A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid, a vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare și despre pești. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui.” (1 Împărați 4:29-34)

Îl vedem aici ca om binecuvântat de Dumnezeu. Nu-i așa că trebuie să ai ceva timp liber ca să compui peste o mie de cântări? Plus trei mii de pilde. Și să stai să le prezinți musafirilor din toată lumea... Era rege, iar împăratul oricât ar duce-o de bine - are, totuși, o grămadă de responsabilități pe cap. S-a preocupat cu lucruri frumoase, de folos atât pentru el cât și pentru toți cei cu care colabora. Îmbina lucrul cu recreația. Aceasta a fost mâna lui plină de odihnă. Și ce influență minunată a avut!

Dar ce trudă și câtă goană după vânt când a căzut în plasa distracției! Numai el o poate spune. Când deschizi Eclesiastul, simți gustul amar al celor doi pumni plini cu nimic. Și câți tineri nu aleargă să prindă ceva - nici ei nu știu ce - dar rămân cu pumnii plini cu deșertăciunea goanei după vânt?

Dacă vei învăța cândva o lecție poate că vei spune ca Solomon: „adu-ți aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale”... (Eclesiastul 12:1) Solomon a spus-o pentru tine. Tu - om din ultima generație - cui o vei spune?

(14.11.2016; scris pentru revista Ultima generație)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu