29 martie 2018

[vechi] Ai început?

(foto: Helmut Gevert)

Zilele apun, săptămânile zboară, lunile și anii trec, calea devine mai scurtă... Noi cum stăm? Am început?

Cain a început să zidească o cetate, Nimrod a început să fie puternic pe pământ, frații lui Iosif au început să-l urască, poporul Israel a început să plângă cerând carne și Petru a început să se blesteme. Taina fărădelegii a început să lucreze, oamenii au început să se închine balaurului și fiara a început să rostească hule. Începutul durerilor...

Dar urmașii lui Set au început să cheme Numele Domnului, părul lui Samson a început iarăși să crească, Zorobabel și Iosua au început zidirea Casei lui Dumnezeu și Isus a început să spele picioarele ucenicilor.

Clipa rămasă poate să-ți fie început, pentru că glasul se aude încă: „Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul. Celui ce îi este sete ii voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții.” (Apocalipsa 21:6)

Ce să începi? Viața. Cum să o începi bine? Cu Începutul.

Când istoria își va târî ultimul pas și când tot ce se poate termina va fi fost încheiat, doar începutul cu El va continua. Și nu va avea sfârșit.

(29.09.2017; scris pentru revista Ultima generație)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu