02 martie 2018

[i-RO-nie] A vrea, a voi, a vroi


La poartă agățată - simbol - o minge de ping-pong. Apoi, cum o deschizi scârțâind și pășești pe trotuarul vechi: adunate grămezi din loc în loc ca pentru un parc cu flori: mingi de ping-pong.

Vântul bate ușor, iar mingile de ping-pong din podul plin al casei răspund cu un ecou șoptit.
În casă nu ai loc să stai jos, îți faci loc printre mingile de ping-pong ca să ajungi la patul lui:
Întins pe spate, înconjurat de toate neamurile posibile, stă un bătrân. Stăpânul mingilor.

- Ce ai dorit tată cu mingile de ping-pong? întreabă fiii, cu păr cărunt și ei.
- Ce ai voit bunicule de ai adunat atâtea? întreabă nepoatele, cu sfială.
- Ce ai vrut străbunicule? întreabă strănepoții, cu ochi mari.

Încurcat, dar solemn,
șovăind, dar cu dorință,
bătrânul dă să ridice capul de pe perna plină de mingi de ping-pong.

Clătină din cap. Ușor spre stânga. Ușor spre dreapta. Mai atinse o dată mingea agătață - colier - la gât și apucă să rostească o dată încet:

- Am vroit...

și apoi abia șoptit:

- Am vroit, am vroit...

Dacă vrei ceva, e bine. Dacă voiești, e bine. Dar când începi să vroiești... ești undeva printre ele încurcat, dar solemn, șovăind, dar cu dorință, un păstrător al tainelor.

a vrea = a voi
a voi = a vrea
a vroi = un pic din amândouă, cât să nu fie nici una nici alta

a vroi = a șovăi, a bâjbâi între mai multe dorințe

Când au vrut au scăpat din Egipt, iar când au voit aproape că au ajuns în Canaan. Dar când au început să vroiască, israeliții au nimerit prin pustia mai lungă decât viața lor. Ai grijă cum cobori!

„ce-i drept, am voința să fac binele, dar” (Romani 7:18)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu